O firme | Zámočnícka výroba, spracovanie plechu, ohýbanie plechu, ohýbanie plechu, dierovanie plechu - Besta Trade

O FIRME

Spoločnosť Besta Trade, s. r. o. pôsobí na domácom trhu od roku 2005 a zaoberá sa spracovaním plechov pomocou CNC technológie. Dôsledná technická príprava je kľúčom k úspechu každého projektu, preto kladieme veľký dôraz na výber vhodného materiálu a na konzultácie so zákazníkom. Neustále pracujeme na zlepšovaní a zefektívňovaní výrobných procesov, aby sme zabezpečili vysokú kvalitu finálnych výrobkov. Poslaním kontroly kvality je kontrolovať, analyzovať a vyhodnocovať kvalitu vstupného materiálu, výrobných operácií, medziproduktov a výstupnej kontroly hotových výrobkov vrátane kontroly správneho balenia.

Naším cieľom je poskytovať zákazníkom komplexné služby najvyššej kvality v oblasti ohýbaných profilov pre stavebníctvo a strojárstvo vrátane projektovania a technickej podpory. Ročne spracujeme 2 000 ton ocele a pozinkovaného plechu a 500 ton hliníka.

Besta - cesta k rýchlosti a spokojnosti.

KDE PÔSOBÍME

Výrobné priestory s celkovou rozlohou 2 500 m2 sa nachádzajú v Paskove..

Dodávame do všetkých krajín Európskej únie.