OSTATNÉ SLUŽBY | Zámočnícka výroba, spracovanie plechu, ohýbanie plechu, ohýbanie plechu, dierovanie plechu - Besta Trade

Ostatné služby

PRIEČNE A POZDĺŽNE DELENIE PLECHOV

Delenie plechov na pásy a tabule.

Deliaca linka. Hrúbka plechu = 0,55 – 2,0 mm.

Maximálna dĺžka lmax = 8 000 mm; šírka wmax = 1 500 mm; váha zvitku mmax = 3 000 kg.

VÝROBA KLEMPIARSKYCH PRVKOV A PARAPETOV

Výroba parapetov, líšt, odkvapníc a iných klampiarskych prvkov.Z-PROFILY

Z-profily vyrábame z pozinkovaných plechov s hrúbkou 1,5 a 2,0 mm

v rôznych kvalitách, ktoré sa vyznačujú vysokou pevnosťou v ťahu.

Vysoká účinnosť, váhová a finančná úspora a rýchla a jednoduchá montáž

a preklenutie veľkého rozpätia sú kľúčovými vlastnosťami Z-profilov.